Документация QL Ви предлага

 • Бързина при работа с проекти
 • Неангажиране на фирмени човешки ресурси
 • Гарантиране предаването на информацията към клиента
 • Подобряване достъпността към фирмената информация

Документация QL разполага с

 • дългогодишен опит при изготвянето на
  • документация на тестове и изследвания
  • описания на процеси
  • инструкции за експлоатация
  • всякакъв вид описания
 • отразяване на важното
 • мотивиран, постоянно растящ преводачески екип